Logo

Jak objednávat

Připravili jsme pro vás intuitivní objednávání jednotlivých školení. Stačí vyplnit jednoduchý formulář. Postupujte dle následujícího: 

1. Otevřete si sekci semináře

2. Vyberte a pročtěte si témata, která vás zajímají

3. Odešlete objednávkový formulář nebo se spojte přímo se školitelem a domluvte si termín semináře (kontakty na školitele viz ceník)

4. Před seminářem si připravte prezenční listinu účastníků. Doporučený vzor zde 

Případné poplatky za stornování semináře jsou dány dohodou mezi Vámi a objednaným školitelem.

Přehled lektorů

PhDr. Bořivoj Beránek

Svou lektorskou činnost stavím především na zkušenostech z praxe, ale dávám těmto zkušenostem také teoretický rámec,...

Mgr. Martin Tománek

V investičním světě platí, že když se potká zkušený finanční zprostředkovatel s naivním a neznalým klientem, skončí to...

Svatava Petrovičová

Ve své lektorské, trenérské a koučovací činnosti se zaměřuje na efektivní komunikaci a procesy orientované na výsledek,...

Dipl. Kauf. Marek Tůma

Jako lektor a kouč se orientuji na problematiku pokročilých obchodních dovedností, Key Account Management, plánování...

Ing. Michal Holík

Držím se hesla „Školím to, co sám dělám“, a proto jsou moje semináře velice osobité, plné opravdových zkušeností a...

Pavel Moric

Mám svůj vlastní způsob předávání vědomostí, na kterém si nejvíce vážím své přímočarosti, jasnosti a citu pro názorné...

Trenéři Trenink Vilim

TRENINK VILIM je praktická tréninková agentura. Díky okamžitě použitelnému obsahu a důsledné následné podpoře tréninků...

Mgr. Robert Stuchlík

Zaměření: Pokročilé komunikační techniky, Prodejní komunikace, Neurolingvistické programování, Zdroje naší síly a...

Mgr. Kristina Žůrková

Při své lektorské a mentoringové činnosti nabízím propojení vlastních zkušeností, teorie a praxe.

Jiří Pokorný - Školící agentura PERSEUS

Klienti si nás vybírají proto, že naše práce přináší praktické výsledky. Našim cílem je zvyšovat konkurenceschopnost...

Ing. Zdenka Tomaidesová

„Slovo? Úmysl? Myšlenka? Plán? Předsevzetí? Rozhodnutí? Úsilí? Houževnatost? Nikoliv. Čin je všechno - jen čin." Georges...

Daniel Šmíd

Spojením profesního zaměření s mou vášní pro pánskou módu, styl a oblékání vznikl nový projekt o vlivu oděvu na chování...

Přehled seminářů

Akvizice afluentních klientů

Jedná se o dva dvoudenní tréninky, které mohou být realizovány samostatně (i jako otevřené) i společně jako komplexnější...

Akviziční prodej po telefonu

Trénink je věnovaný obchodníkům, prodejcům, kteří se věnují vyhledávání nových klientů, sjednávání schůzek a prodeji...

Analýza a Doporučení jako základ úspěšného obchodu

Účastníci semináře budou vědět co je dobré nebo dokonce nutné do telefonu říci a co naopak neříkat a hlavně proč.

Bavte se náborem

Kdo si hraje, vyhrává

BRILLIANT MANNERS

Společenská etiketa nejvyšší úrovně

Den úspěšných podnikatelů duben 2014

Stanislav Bernard, Margareta Křížová a Marian Jelínek. Uhádnete, co spojuje tato tři jména? Jsou to úspěšní podnikatelé,...

Dynamika emocí: Jak na stres a strach

Praktické techniky zvládání stresu

Efektivní komunikace podle NLP*

Trénink je určen všem, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti. A hlavně hledají odlišně vedený trénink...

Efektivní předávání informací, vedení školení a tréninku

Účastníci semináře zlepší svůj verbální i neverbální projev a budou schopni obojí lépe korigovat a koordinovat.

Finanční svoboda

Motto: „ Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem.“ - Seneca

Finanční svoboda

Finanční svoboda je zábavná forma nacházení cesty k profesionálně sestavenému produktovému portfoliu. Patří k základnímu...

GALANT LIFE

Korektní chování a obchodní etiketa v kostce

Hypno prodej

Hypno-prodej, aneb mistrovské prodejní techniky, které vám chtěli zatajit

Karate pro duši

Karate pro duši aneb osobní rozvoj v pohybu.

Komunikační a obchodní dovednosti - I.

Být komunikativní neznamená říkat spousty slov, ale schopnost porozumět a najít společnou řeč – a to je pro každého...

Kouzlo REALIZACE

Motto: „Kdo překoná druhé, je silný. Kdo překoná sebe, je mocný.“

Kreativita a mladá mysl

Každý máme volbu a náš život bude vždy výsledkem našich rozhodnutí.

Kreativita – zvyšování potenciálu a vnímavosti

Trénink se zaměřuje na tvořivost, neboli kreativitu (z lat. Creo = tvořím). Kreativita je zvláštním souborem schopností,...

MANIPULACE A KOUČOVACÍ MASKY

Supervize konkrétních situací, pohybové zážitkové hry s koučovacími maskami a nácvik obrany proti manipulaci

Máte svou mysl nebo má ona vás?

Netlač řeku, teče sama.

Motivace týmu

Jedná se o dva dvoudenní tréninky, které mohou být realizovány samostatně (i jako otevřené) i společně jako komplexnější...

Obchodní dovednosti

Účastníci semináře se naučí využívat příležitostí běžného života k získání konaktů a zjistí, jak je dále použít pro...

Obchodní jednání jinak

Zvládnutí obchodního jednání je alfa a omega výkonu týmu i jednotlivce. Moje školení vám nabízí unikátní filozofii...

OBCHODNÍK A MANAŽER V KOUČOVACÍ MASCE

Cílem semináře je hlubší vhled do emočních vzorců, reflexe k používání technik z minulého programu, upevnění změny masky...

Organizace času pro začátečníky

Základní principy zvládnutí práce s časem a diářem je naprostou nutností každého podnikatele. Během jednoho dne...

Osobnost a sebeprezentace jako klíč k úspěšnému náboru

Jedná se o dva dvoudenní tréninky, které mohou být realizovány samostatně (i jako otevřené) i společně jako komplexnější...

Outdoor vzdělávací a prožitkové kurzy

Příjemná, zábavná a neformální atmosféra vytváří vhodný prostor pro uvolněné sdílení a společný zážitek účastníků....

PERSONAL EXCELENCE

Profesionální image a oblékání na úrovni

POSITIVE RESPECT

Diplomatické jednání s top klienty

Potenciál pro život

Náš potenciál je nekonečný, jediné co nás může omezovat jsme my sami...

Práce s osobní databází kontaktů – jak díky ní zvýšit výsledky

Jak databázi vytvořit, jak s ní pracovat, jak vést rozhovory. Účastníci semináře se naučí využívat příležitostí běžného...

PSYCHOHYGIENA S KOUČOVACÍMI MASKAMI

Cílem semináře je lepší zvládání stresových situací a silnější pocit vnitřního štěstí.

Psychologie prodeje a prodejní komunikace

Cílem tréninku je nalézt nový pohled na situace, které Vám nyní mohou připadat jako obtížné. Naučíte se zvolit vhodnou...

Řešení námitek a prodej užitku

Proč nás druzí nechápou a proč my nechápeme je? Proč se tak často nedokážeme shodnout, přestože obě strany mají dobré...

Sebepoznání

Workshop vám pomůže zmapovat vaše potřeby a zjistit, v čem tkví tajemství vašeho úspěchu, kde se skrývá váš potenciál a...

Selfmanagement a GTD

Toto školení nabízí pokročilou formu plánování, která souvisí také se sebepoznáním. Pokud si vedení společnosti...

Selfmanagement - cesta prosperity

Motto: "Prosperita začíná tím, že se cítíte dobře"

Seminář pro finanční poradce

Úspěch, ať už v životě osobním nebo pracovním, máme ve vlastních rukou. Je jenom na nás, abychom využili náš potenciál....

Somatic coaching

Tělo nás učí dělat business, aneb setkání se somatickým koučem.

Systém budování firmy a adaptace spolupracovníků

Má firma roste stejně rychle jako já

Telefonování

Účastníci semináře budou vědět co je dobré nebo dokonce nutné do telefonu říci a co naopak neříkat a hlavně proč.

Timemanagement podle GTD

„Nejvíce stresu nám nepůsobí samotné množství našich úkolů, ale neschopnost dokončit, co jsme začali.“ David...

Trénink sebe/koučování

Posílení vnitřní síly a rovnováhy

Týmový koučink - "Růst vychází zevnitř“

Přestože toto je asi jedna z nejvýstižnějších definicí slova TEAM, v naší praxi to často vypadá, že skutečná podstata...

Typologie zákazníka pro obchodníky

Cílem tréninku je naučit se efektivně pracovat s daným osobnostním typem zákazníka.

Umění ptát se

Motto:“ Kdo se ptá, ten vede rozhovor.“

Umění úspěšné prezentace - I.

Ať už vystupujete před pěti nebo pěti sty lidmi, základním předpokladem je, zda máte co říci… „Mlátit prázdnou slámu“ v...

Umění úspěšné prezentace - II.

Hokej i fotbal už každý z nás někdy viděl – a přesto nejsme všichni profesionální hráči... A s uměním udělat poutavou,...

Vedení formou dohod

Školení vedení formou dohod je určeno především pro management, který chce efektivně, jednoduše a hlavně opakovatelně...

Vedení lidí formou DOHOD

Pevný k pravidlům, lidský k lidem...

VISUAL INTEGRITY

Co je image a jak se mnohem lépe oblékat

Vnitřní motivace - MUSET x CHTÍT

Chcete v lidech probouzet chuť se do něčeho pustit, nebo v nich posilovat strach, když něco neudělají...

Ženský leadership 1

Máme své specifické silné stránky a předpoklady pro dosažení úspěchu v byznysu. Ženský leadership má dvě roviny. Jak...

Ženský leadership 2

Máme své specifické silné stránky a předpoklady pro dosažení úspěchu v byznysu. Ženský leadership má mě dvě roviny....

Získávání kontaktů a práce s nimi

Účastníci semináře se naučí využívat příležitostí běžného života k získání konaktů a zjistí, jak je dále použít pro...

Životní cesta

Každý máme volbu a náš život bude vždy výsledkem našich rozhodnutí.