Logo

Komunikační a obchodní dovednosti - I.

Být komunikativní neznamená říkat spousty slov, ale schopnost porozumět a najít společnou řeč – a to je pro každého obchodníka a manažera základní dovedností pro úspěch. Ať už při práci s klientem nebo při vedení týmů. Žijeme však v době "informačního smogu", a proto velmi často podléháme nutkání zavalit druhého doslova informačním balastem a přitom zapomínáme, že úspěch v obchodu je založen především na schopnosti druhé zaujmout, získat jejich pozornost a navázat s nimi vztah… Tedy na komunikačních dovednostech a síle osobnosti každého z nás. Člověk se jako "charizmatické dítě" nerodí – charizmatickou a silnou osobností se člověk stává…

JAK ZAUJMOUT A ZÍSKAT POZORNOST
(základy komunikačních a obchodních dovedností)

"Umíme vyjmenovat své silné stránky, umíme vyjmenovat své slabé stránky – jediné, co nevidíme, jsou naše slepá místa…"

Cíl školení

Ujasnit si základní typy komunikace a prostřednictvím tzv. nenásilné komunikace porozumět záměrům druhých, umět zaujmout vlastní myšlenkou a posilovat tak svou osobní autoritu a vliv. 

Co se na semináři dozvíte a naučíte?

Význam komunikace a její základy

Verbální x neverbální komunikace

Komunikační styly: obecné x individuální

Komunikace obranná, vyhýbavá a útočná

Nenásilná komunikace - definice pojmu

Empatie aneb lidskost není slabost a není jenom pro ženský…

Emoční inteligence (IQ + EQ = AQ) – a k čemu se nám hodí…?

Kladení otázek jako projev zájmu

Naslouchání versus dialog hluchých

Určeno pro: pro začínající i zkušenější poradce a manažery, kteří potřebují posílit (získat jistotu) v nezbytných obchodních dovednostech a komunikačních technikách (C, SC, M1)
Počet osob ve skupině: 10 - 15
Časový harmonogram: 9.30 – 18.00
Časová dotace: 1 den (nebo 2 dny – možno spojit s tématem Řešení námitek)
Místo konání: kanceláře manažera nebo hotel (u 2 denních modulů)
Uspořádání místnosti: do "U"
Vybavení: flip chart + papíry + fixy, dataprojektor
Dress Code: dle dohody s manažerem

 

 

Pro objednání do semináře se prosím přihlašte

Vaše diskuze

Vložit Komentář / Pro psaní a čtení komentářů se musíte přihlásit

Vloženo 0 komentářů

Všechna hodnocení

Vložit Komentář / Pro psaní a čtení komentářů se musíte přihlásit

Vloženo 0 komentářů

Oznámkujte

obrázek palce dolů obrázek palce nahoru