Logo

Poradenství – jak zvýšit úspešnost prodeje a Servis (Zásady, struktura, trénink)

Stručný obsah semináře:

  • jak má vypadat struktura poradenského rozhovoru a proč
  • jak správně vést rozhovor s klientem na poradenství
  • jak pracovat s užitkem pro klienta a jak mu ho správně “prodat”
  • úzký vztah mezi analýzou a poradenstvím (“předprodej” už na analýze)
  • jak inteligentně servisovat klienty a prohlubovat s nimi vztah

Cíl semináře: "za méně času více BJ"

A) účastníci semináře budou vědět jak má vypadat struktura rozhovoru na poradenství a proč; lépe pochopí, co je z psychologického hlediska při poradenství důležité a čeho se mají vyvarovat; naučí se být emapatičtější k reakcím a pocitům klienta a při různých typech námitek dokáží lépe vyhodnotit situaci a smysluplněji reagovat; dovedou vhodně použít uzavíracích otázek a hladčejí přejít k realizaci obchodu; naučí se vhodně pracovat s užitkem pro klienta (více než s parametry nastaveného portfolia); budou inspirováni pro přirozený servis a následné budování a prohlubování vztahu s klientem.

B) účastníci semináře si různé fáze poradenského rozhovoru také ihned vyzkouší a následně je budou trénovat a pilovat se zpětnou vazbou lektora.  

Účastníci semináře s takto získanými znalostmi a dovednostmi dokáží zvýšit úspěšnost svých poradenství a tím zvýšit počet uzavřených obchodů.

Určeno především pro:

  • Pro poradce, kteří už mají alespoň základní obchodní skušenosti
  • Pro pokročilé poradce, kteří chtějí zlepšit efektivitu v počtu uzavřených obchodů
  • Pro manažery, kteří chtějí zlepšit svojí schopnost dát dobrou zpětnou vazbu svým lidem nebo svojí schopnost uchopit a předat výše uvedené znalosti a dovednosti spolupracovníkům ve svém týmu

Organizační údaje

Počet účastníků semináře:  pouze varianta 6-12 (Tento seminář musí být zaměřen na trénink, jinak postrádá smysl. Pro větší počet účastníků doporučuji zvolit modul 1b.Obchodní dovednosti)

Časová dotace: celodenní seminář – tj. 9h včetně přestávek a oběda

Místo konání: dle individuální dohody s manažerem 

Vybavení místnosti: flipchart, papíry, fixy, dataprojektor

Poznámka: vzdělávací modul lze po individuální dohodě s manažerem upravit dle konkrétních potřeb skupiny

Pro objednání do semináře se prosím přihlašte

Vaše diskuze

Vložit Komentář / Pro psaní a čtení komentářů se musíte přihlásit

Vloženo 0 komentářů

Všechna hodnocení

Vložit Komentář / Pro psaní a čtení komentářů se musíte přihlásit

Vloženo 0 komentářů

Oznámkujte

obrázek palce dolů obrázek palce nahoru