Logo

Řešení námitek a prodej užitku

Proč nás druzí nechápou a proč my nechápeme je? Proč se tak často nedokážeme shodnout, přestože obě strany mají dobré úmysly? Možná jsme si zvolili nesprávného životního partnera (rodiče, sourozence, sousedy, klienty), možná máme špatný region, možná nám bohové nejsou nakloněni… Anebo je někde zakopaný pes! Ano, je – v nás.

„Sami sebe vnímáme především optikou svých úmyslů, které jsou ovšem pro druhé neviditelné;
zatímco druhé vnímáme skrze jejich činy, protože ty jsou viditelné zase nám…“
(J. G. Bennet)

Když přijedete do cizí země bez znalosti její řeči, lidé vám nebudou rozumět – a nebude to jejich vina. Když vám „nerozumí“ lidé z vašeho nejbližšího okolí a stále nechápou, jak důležité a prospěšné informace jim nesete – nebývá to jejich vina… Chcete-li se s druhými dorozumět, musíte chtít především vy sami…

Cíl školení

Pporozumět významu slova UŽITEK a naučit se formulovat své myšlenky na základě užitku pro druhého, definovat různé principy řešení námitek podle jejich typu a tím posílit vlastní efektivitu komunikace směrem ke shodě jak v obchodní, tak i manažerské a soukromé rovině.

Co se na semináři dozvíte?

  • Co opravdu chce klient (spolupracovník)?
  • Kdo je úspěšnější: náčelník „Velké Ucho“ nebo náčelník „Velká Huba?“
  • Stále platí – ověřuj a prověřuj…!
  • Co je Parametr – Výhoda – Užitek a jak s nimi pracovat
  • Typologie námitek a principy jejich řešení
  • Jak trénovat komunikaci „přes užitek“ v každodenním životě

Parametry školení

PARAMETRY ŠKOLENÍ Určeno pro: pro začínající i zkušenější poradce a manažery, kteří potřebují posílit (získat jistotu) v nezbytných obchodních dovednostech a komunikačních technikách (C, SC, M1)
Počet osob ve skupině: 10 - 15
Časový harmonogram: 9.30 – 18.00
Časová dotace: 1 den (nebo 2 dny – spolu s tématem č.1 = ZÁKLADY KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ))
Místo konání: kanceláře manažera nebo hotel (u 2 denních modulů)
Uspořádání místnosti: do „U“
Vybavení: flip chart + papíry + fixy, dataprojektor
Dress Code dle dohody s manažerem

 

Pro objednání do semináře se prosím přihlašte

Vaše diskuze

Vložit Komentář / Pro psaní a čtení komentářů se musíte přihlásit

Vloženo 0 komentářů

Všechna hodnocení

Vložit Komentář / Pro psaní a čtení komentářů se musíte přihlásit

Vloženo 0 komentářů

Oznámkujte

obrázek palce dolů obrázek palce nahoru