Logo

Typologie zákazníka pro obchodníky

Cílem tréninku je naučit se efektivně pracovat s daným osobnostním typem zákazníka.

Obchodníci, konzultanti se naučí vhodným způsobem prezentovat obchodní nabídku tak, aby daný typ zákazníka oslovil a nakoupil.  Získají tipy, jak co nejlépe zdůrazňovat přínosy nabízených služeb a produktů tak, aby řešila zákazníkovi potřeby. Úspěšně začnou využívat své silné stránky jako prodejce. Znalost vlastní typologie pomáhá pracovat na vlastním osobním rozvoji. Cílené využívání svých silných stránek a rezerv ve prospěch úspěšného prodeje.

Cílová skupina:

 • pro mírně a středně pokročilé prodejce, obchodníky
 • prodávající obchodní asistentky

Obsah tréninku:

A. Příprava obchodníka na jednání

 • Efektivní komunikace podle principů NLP/Neurolingvistické programování
 • Asertivita v obchodní komunikaci – pasivita, agresivita, asertivita a manipulace
 • Budování partnerství – vztahový prodej a role psychologie v prodeji
 • Jak činí zákazníci rozhodnutí o nákupu
 • Vytváření důvěry/raport a následné vedení rozhovoru
 • Preference myšlení – vizuální, sluchové, kinestetické aneb jak co nejlépe prezentovat nabídku
 • Pohled na jednání s klientem z různých perspektiv – různé pozice vnímání přináší nové možnosti – vybraná technika NLP
 • Motivace a úspěch obchodníka – stanovování cílů a mentální příprava
 • Role hodnot v obchodě – reakce na prodejní situace
 • Elegantní jazyk prodeje – využití metafor, přirovnání a příběhů při jednání/odlišit se

B. Typologie mého zákazníka

 • Charakteristika jednotlivých typů – příklady z praxe – jak s daným typem komunikovat Identifikovat nejčastější typy zákazníků
 • Motivace zákazníka podle typů (osobnostní typologie)
 • Nácvik argumentace s ohledem na typ zákazníka a práce s námitkami

Přínosy pro účastníka: 

 • Naučit se efektivně komunikovat s ohledem na typ, motivaci a preference zákazníka
 • Zlepšíte si obchodní vztahy se svými klienty
 • Příběhy a metafory, které pomáhají při prodeji
 • Nový pohled na prodej z hlediska kreativity aneb jak se odlišit
 • Umět ho „zařadit“ podle zákaznické typologie díky tomu uspět u prodejního rozhovoru
 • Připravit si úspěšnou obchodní strategii pro úspěšné jednání s ohledem na typologie
 • Typologie obchodníka vs. typologie zákazníka – jak s tím pracovat

Organizační údaje

Doporučovaný počet účastníků:        6 - 8  osob
Doporučovaný rozsah:                       1 den
vč. přestávek a oběda (9 – 17 hod.)

Pro objednání do semináře se prosím přihlašte